Facebook Pixel

Բյուրեղի մասին...

Բյուրեղը շշալցվում է Ջերմուկ առողջարանային քաղաքում, ունի առանձին աղբյուր, որի պաշտոնական անվանումն է Ջերմուկի տեղանքի թիվ 1 աղբյուր: Շշալցման արտադրամասը սնուցող խողովակաշարն անկախ է քաղաքային ջրամատակարարման ցանցից: Բյուրեղը որակվում է որպես բնական աղբյուրի ջուր: Բաղադրությունն է.

Կալցիում < 20.0
Նիտրատներ < 5.0
Քլորիդներ < 20.0
Սուլֆատներ <20.0
Չոր Մնացորդ < 100.0 

pH 6.5-8.5

Ընդ. կոշտություն < 1 մհամ/լ

Շշալցումից առաջ Բյուրեղը չի ենթարկվում քիմիական մշակման և չի հարստացվում արծաթով կամ թթվածնով: Նախքան գերժամանակակից ֆիլտրացիա անցնելը, Բյուրեղն անցնում է բնական ֆիլտրացիա 30մ հաստությամբ բազալտի բնական շերտի միջով: Բյուրեղ աղբյուրի ջրի որակի երաշխավորն է Ջերմուկ Գրուպ ՓԲԸ-ի արտադրական լաբորատորիան, որը հագեցած է ամենաժամանակակից սարքավորմամբ: Բյուրեղն արժանացել է մի շարք հեղինակավոր մրցանակների ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում: