Facebook Pixel
5 բալ

Թղթապանակ- ռեգիստր կանաչ

5 բալ
750֏
- +
750֏
37,500֏ 36,500֏
- +
37,500֏ 36,500֏

Գնի՛ր բլոկով, խնայի՛ր 1,000֏

Գնի՛ր բլոկով, խնայի՛ր 1,000֏

Երկօղականի թղթապանակ-ռեգիստր A4 ֆորմատի, հաստությունը` 8սմ, կանաչ:
Ձեզ նաև կհետաքրքրի