Facebook Pixel

Քարթրիջների փաթեթ

8 200֏
- +
8 200֏

Երկաստիճան խոհանոցային ֆիլտրը բաղկացած է 2 ֆիլտրից` մեխանիկական ֆիլտր և խիտ ածխային քարթրիջ, որոնք անհրաժեշտ է փոխել յուրաքանչյուր 3-6 ամիսը մեկ` կախված օգտագործման ծավալներից:

 

 

Ձեզ նաև կհետաքրքրի