ԲՈՆՈւՍՆԵՐ

Հարգելի հաճախորդ պատվերները www.Jur.am կայքով կատարելու դեպքում Դուք կկուտակեք Բունուսային Բալեր:

Բոնուսային բալեր կուտակելու համար Ձեզ հարկավոր է լինել Jur.am-ի հաճախորդ և պատվերները կատարել առցանց: Բոնուսային բալեր կուտակվում են միայն առցանց կատարված պատվերների դեպքում՝ ըստ յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի համար նշված բալերի քանակի:

 1 Բալ = 1 դրամ

 Կուտակված Բալերով Դուք կարող եք Ձեռք բերել ցանկացած ապրանք մեր կայքից:

Բալերի օգտագործման մի քանի կանոն`

  1. Պատվերից Բոնուսային բալերով վճարվող ապրանքները պետք է առանձնացվեն և ձևակերպվեն առանձին պատվերի միջոցով: Տվյալ ապրանքները պետք է  ընտրել, տեղափոխել զամբյուղ և ձևակերպել պատվեր՝ տվյալ պատվերի համար վճարման տեսակ ընտրելով Բոնուսային բալերը: Մնացած ապրանքների համար ձևակերպվում է երկրորդ պատվերը՝ ընտրելով նույն օրը և օրվա նույն կեսը /վճարման տեսակը այն, որ տարբերակով սովորաբար վճարում եք/: Մենք կխմբավորենք և կառաքենք երկու պատվերը միասին:
  2. Բոնուսային բալերի հաշվին ձեռք բերված ապրանքների համար բոնուսային բալեր չեն կուտակվում:
  3. Բալերը չեն փոխանակվում կանխիկ դրամի:
  4. Տվյալ պատվերից կուտակված Բոնուսային Բալերը ավելանում են հաճախորդի հաշվեկշռին՝ մեկ օր հետո /առաքումն իրականացնելուց հետո/:
  5. Բալերով ապրանք գնելիս պետք է տվյալ ապրանքի ամբողջ արժեքը վճարվի Բալերով, այն չեք կարող լրացնել կանխիկ գումարով կամ փոխանցումով:
  6. Տվյալ պատվերից կուտակված բոնուսային բալերը հնարավոր է օգտագործել հաջորդ առցանց պատվերների ընթացքում:
  7. Բալերը մեկ հասցեից մյուս հասցե, կամ մեկ հաճախորդից մյուս հաճախորդին չեն տեղափոխվում:
  8. Բալեր չեն կուտակվում, եթե նշված ապրանքի համար հաճախորդն ունի հատուկ զեղչ:
  9. Ընկերության հետ Պատվիրատուի համագործակցությունը կասեցվելու կամ դադարելու դեպքում (այդ թվում ի թիվս այլնի, երբ լուծվում է՝ Ծառայությունների մատուցման, Ապրանքի մատակարարման-վաճառքի, Գույքի վարձակալության, Գույքի ապառիկ վաճառքի պայմանագրերը և/կամ Պատվիրատուի կողմից կատարված վերջին  պատվերից կամ մատուցված ծառայությունից անցել է 6 ամիս) Պատվիրատուի կուտակած բոնուսային միավորները զրոյանում են և այլևս ենթակա չեն վերականգնման: Նշված կարգից Ընկերության հայեցողությամբ կարող են լինել բացառություններ:
  10. Բոնուսային ծրագրի համար ժամկետ սահմանված չէ: Ընկերությունն իրավունք ունի, 30 օր առաջ տեղեկացնելով իր հաճախորդներին, դադարեցնել Բոնուսային ծրագիրը` պաշտոնական կայքում հայտարարություն տեղադրելու միջոցով: