Facebook Pixel

Տեղեկացնենք, որ պատվերը հաճախորդի կողմից հետաձգելու դեպքում Jur.am ընկերությունն իրավունք է վերապահում հաճախորդից պահանջել հետաձգման հավելավճար, քանի որ չպլանավորված հետաձգումները ընկերության համար չափազանց ծախսատար են՝ լոգիստիկ արդյունավետությունից ելնելով:

Հետաձգման հավելավճարից խուսափելու համար խնդրում ենք Ձեր կողմից պատվերի ընդունման հնարավորության բացակայության մասին նախապես տեղեկացնել Jur.am-ի հաճախորդների սպասարկման բաժնին:

Աշխատանքային օրվա 1-ին կեսին գրանցված պատվերը հետաձգելու համար անհրաժեշտ է զանգահարել նախորդ օրը մինչև 16:30, իսկ օրվա 2-րդ կեսին գրանցված պատվերը հետաձգելու համար՝ նույն օրը մինչև 12:00: