Facebook Pixel

Կարո՞ղ ենք միայն ամենօրյա սպառման ապրանքներ պատվիրել

Իհարկե կարող եք: Միայն ամենօրյա սպառման ապրանքների պատվերի դեպքում գործում է առաքման հավելավճար` 600 ՀՀ դրամ, իսկ ջրի պատվերի հետ միասին`առաքումն անվճար է: 10,000 ՀՀ դրամ և ավելի ամենօրյա սպառման ապրանքների գնման դեպքում ևս առաքումն անվճար է: