Facebook Pixel

Շշերի օգտագործման և պահեստավորման ուղեցույց


ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

Շիշը դիսպենսեր սարքի վրա տեղադրելուց առաջ անհրաժեշտ է.

• Մաքրել խոնավ շորով՝ հատկապես խցանի և շշի վերևի հատվածը,
որպեսզի դիսպենսերի ձողի հետ շփման մասերը փոշոտ չլինեն,
• Խցանի վրայից հեռացնել բոլոր պաշտպանիչ թաղանթները և թղթերը:
Որպես արտաքին ախտահանիչ միջոց խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել
CoolSanit-ը:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Դիսպենսեր սարքի վրա տեղադրված շիշը խորհուրդ է տրվում.

• սպառել տեղադրելուց հետո 25 օրվա ընթացքում,
• պաշտպանել շիշը և դիսպենսերը արևի ուղիղ ճառագայթներից:

Ջուրը վերջանալուն պես՝ մինչև նոր շշի տեղադրումը, անհրաժեշտ է
դիսպենսերն անջատել հոսանքից՝ անսարքությունից խուսափելու համար:
Խորհուրդ է տրվում դիսպենսերի շիշը փոխել այն պահին, երբ դեռ շշի մեջ կա
մի փոքր ջուր, որպեսզի դիսպենսերի բաքերը միշտ լիքը լինեն. դա
կխոչընդոտի բաքերի մեջ սենյակի օդի ներթափանցմանը, հետևաբար և
բաքի մեջ փոշի լցվելուն:

ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Օգտագործելուց հետո խնդրում ենք շիշը մաքուր պահել և արևի
ճառագայթներից հեռու (հակառակ դեպքում մնացորդային ջրում կարող են
մանրէներ զարգանալ, որի հետևանքով շիշը կկանաչի, և ստիպված կլինենք
խոտանել այն):

Շշերը ենթակա են վերադարձման։ Դրանք վնասելու կամ չվերադարձնելու
դեպքում գործում է 6,000 (վեց հազար) ՀՀ դրամ փոխհատուցում ՝
յուրաքանչյուր շշի համար: