Facebook Pixel

Շիշը տեղադրելուց հետո քանի՞ օրում պետք է ջուրը սպառել

Նոր շիշը տեղադրելուց հետո ցանկալի է այն սպառել ամենաուշը 25 օրվա ընթացքում: Բանը նրանում է, որ բացելուց հետո շշի ջուրը շփվում է օդի հետ (օդը մտնում է դիսպենսերի բաքերի մեջ, այդտեղից էլ շշի մեջ): Մեր կողմից խորհուրդ տրվող 25-օրյա ժամկետը նորմատիվային չէ, այն հիմնված է մեր փորձի վրա:

Ո՞րն է Բյուրեղի և Մաքուր Ջուր-ի տարբերությունը

Բյուրեղը շշալցվում է Ջերմուկ քաղաքում, ուղղակի աղբյուրից (աղբյուրի պաշտոնական անվանումն է Ջերմուկի տեղանքի թիվ 1 աղբյուր), այն որակվում է բարձր կարգի բնական աղբյուրի ջուր: Մաքուր Ջուր-ը շշալցվում է Կաթնաղբյուրի ջրատարից՝ Երևան քաղաքում։ Անցնում է հնգաստիճան ֆիլտրացիոն քլորազտում և մանրէազերծում՝ այդ թվում նաև ամերիկյան 3M ընկերության ժամանակակից մեմբրանային ֆիլտրերով։ Անմիջապես շշալցումից առաջ ջուրը հավելյալ մանրէազերծվում է բելգիական արտադրության ուլտրամանուշակագույն լամպային ֆիլտրով, այն որակվում է առաջին կարգի խմելու ջուր:

Ինչու՞ Բյուրեղ օգտագործելիս ջրում երբեմն նկատվում են սպիտակ փաթիլներ, իսկ Մաքուր Ջուր օգտագործելիս դրանք չեն նկատվում

Սպիտակ փաթիլների ամենահաճախ հանդիպող պատճառը ջրի հանքային կազմն է. հատկապես ցուրտ եղանակին (կամ դիսպենսերի սառը ջրի բաքի մեջ) ջրում առկա հանքային աղերի մոլեկուլները միտում ունեն իրար միանալու, այսպես ասած "կլաստերներ կազմելու", հենց այդ կլաստերներն էլ երբեմն տեսնում ենք փաթիլների տեսքով: Բյուրեղի  (և շատ ուրիշ լեռնային տեղանքից ծագող բնական աղբյուրի ջրերի) հանքային կազմն այնպիսին է, որ ցածր ջերմաստիճաններում կլաստերիզացիան ավելի արագ է կատարվում, հետո սենյակային ջերմաստիճանի "վերադառնալուց" հետո այդ հանքային աղերի մոլեկուլների կլաստերները հետ չեն տարրալուծվում: Իսկ Մաքուր Ջրի հանքային կազմն այնպիսին է, որ կլաստերիզացման միտումն ավելի թույլ է. պետք է շատ ավելի ցածր ջերմաստիճան և տևական ժամանակ: Կարևոր է հիշելը, որ այս պատճառով առաջացող սպիտակ փաթիլները աղտոտվածության նշան չեն, դրանք ուղղակի հանքային բաղադրության և ջերմաստիճանային տատանումների հետ են կապված:

Դիսպենսեր սարքի ծորակներից բաժակի մեջ լցնելիս ջրի մեջ նկատվում են հատիկներ, սպիտակ փաթիլներ, բայց շշի մեջ դրանք չկան - ինչու՞մն է բանը

Երբ դիսպենսերի բաքերը կիսադատարկ են, և տեղադրվում է նոր շիշ, առաջանում է ջրի տուրբուլենտություն (այդ մասին կարելի է տեղեկանալ, եթե շշի տեղադրումից հետո շատ ջուր է լցվում բաքերի մեջ, և մեծ քանակի պղպջակներ են նկատվում): Այդ տուրբուլենտությունից սառը ջրի բաքի հատակին հավաքված փոշին/աղտոտվածությունը, ինչպես նաև ցածր ջերմաստիճանի պարագայում (չէ որ բաքը սառեցնող է) առաջացած հանքային աղերի կլաստերները (սպիտակ փաթիլների տեսքով) բարձրանում են ջրհավաք մակարդակից բարձր (այսինքն, դեպի ծորակները եկող խողովակի մակարդակից բարձր - այդ խողովակը սկսվում է բաքի հատակից մի քանի սանտիմետր բարձր՝ բաքի պատի վրայից), այդ պատճառով նշված հատիկները/սպիտակ փաթիլները բաժակի մեջ նկատվում են շիշը փոխելուց անմիջապես հետո: 

Խորհուրդ. շիշը դատարկվելուց հետո ջուր մի վերցրեք ծորակներից, որպեսզի բաքերը չդատարկվեն: Անմիջապես տեղադրեք նոր լիքը շիշ: Երբ բաքերը լի են ջրով, քչանում է դրանց մեջ օդ (և աղտոտվածություն) ներթափանցելու հավանականությունը: Ավելին, դատարկ դիսպենսերի բաքերի տաքանալը և սառչելը կարող է վնասել բաքերի մետաղը:

Դիսպենսերները հերմետիկ չեն, և դրանք չեն ինքնամաքրվում: Դիսպենսերի վերևի հատվածը (ձողը և դրա շրջակայքը) առավել ռիսկային են աղտոտման տեսանկյունից, հաճախ են աղտոտվում նաև ծորակները, դրանց ներքևի մասի կաթամանը: Ջրի բաքերը (հատկապես սառը ջրի բաքը) օդի հետ շփում ունի, հենց այդ օդն է մտնում բաքի մեջ, այնուհետև պղպջակի տեսքով երևում շշի ներսում, երբ բաքի մեջ շշից ջուր է լցվում: Ինչքան աղտոտված կամ փոշոտ է տարածքի օդը, այնքան ավելի մեծ է դիսպենսերի սառը ջրի բաքի աղտոտման հավանականությունը: Անհրաժեշտ է տարեկան առնվազն երկու անգամ կազմակերպել դիսպենսերի սանիտարական մաքրում, մեր կայքում կա հատուկ հոլովակ, որը կօգնի սան. մաքրումն ինքնուրույն անել:

Սպիտակ փաթիլներ կարող են առաջանալ նաև սառը ջրի բաքում սառույց առաջանալուց: Անհրաժեշտ է դա կանխել՝ դիսպենսերի ետնամասում ջերմաստիճանի կարգավորիչի միջոցով:

Ու՞մ են պատկանում Բյուրեղ և Մաքուր Ջուր ապրանքային նշանները

Բյուրեղ ապրանքային նշանը պատկանում է Ջերմուկ Գրուպ ՓԲ ընկերությանը, Մաքուր Ջուր ապրանքային նշանը պատկանում է Էվրի Դեյ ՓԲ ընկերությանը: Էվրի Դեյ ՓԲ ընկերությունը հանդիսանում է "Բյուրեղ 19 լիտր" և "Բյուրեղ 12 լիտր" ապրանքային նշանի էքսկլյուզիվ լիցենզառու: Բյուրեղ 19լ և 12լ ապրանքատեսակները շշալցվում են Ջերմուկ քաղաքում Ջերմուկ Գրուպ ընկերության գործարանում՝ Էվրի Դեյ ընկերության կողմից վարձակալված արտադրական հզորություններով: Բյուրեղ 19լ և 12լ ապրանքատեսակների արտադրության համար օգտագործվում է նույն հումքային ջուրը, ինչը և օգտագործվում է Բյուրեղ 0.33լ, Բյուրեղ 0.5լ, Բյուրեղ 1.5լ, Բյուրեղ 3լ և Բյուրեղ 5լ ապրանքատեսակների արտադրության համար: "Մաքուր Ջուր 19լ" և "Մաքուր Ջուր 12լ" ապրանքատեսակները շշալցվում են Կաթնաղբյուրի ջրատարից՝ ք․ Երևանում:

Երբեմն նոր տեղաղրված ջրից քլորի համ է գալիս, ի՞նչն է պատճառը:

Կան անբարեխիղճ հաճախորդներ, ովքեր մեր շշերի մեջ լցնում են սովորական ծորակի ջուր և տեղադրում են դիսպենսերի վրա: Այլ ջուր մեր շշի մեջ լցնելն արգելվում է պայմանագրով: Երբ մենք նկատում ենք, որ հաճախորդներից մեկը երկար ժամանակ է, ինչ ջուր չի պատվիրում, խնդրում ենք նրան վերադարձնել մեր շշերը: Ցավոք այդ շշերից շատերին արդեն "կպած" է լինում ծորակի ջրի համը: Շշալցումից առաջ ստուգվում են բոլոր շշերը, և եթե շշից ուժեղ քլորի հոտ է գալիս, մենք այդ շիշը խոտանում ենք, բայց թույլ հոտը, ցավոք, հնարավոր չի լինում 100% ստուգել: Այդ հազվադեպ դեպքերում շշից համը փոխանցվում է ջրին: Մենք շարունակաբար բարելավում ենք դատարկ շշերի վերադարձելիության վերահսկողությունը, որպեսզի այս խնդիրը վերացնենք: